Rent spel och arbete med tomater

Rent spel och arbete med tomater

Johanna och Jan Smith i Närpes har odlat tomater för finländare i 21 år. Under året ger Smiths Garden Ab säsongsarbete till ca femton personer.

– Vi har anställt folk från trakten, invandrare och en asylsökande. Våra anställda kommer från Finland, Ukraina, Thailand, Serbien, Somalia och Bosnien, berättar Johanna Smith.


Johanna och Jan Smith odlar ca 700 000 kilo av inhemska tomater varje år. Dessa delikatesser som odlats med rent spel avnjuts i alla delar av Finland.

På somrarna anställer många växthusodlingar ungdomar från trakten, och många finländska ungdomar introduceras också till arbetslivet i växthusen.

– När vår ordinarie personal har semester, anställer vi några ungdomar att sköta löpande arbeten och att städa inför nästa plantering, förklarar Smith.

Utöver anställningar medför Smiths växthus även annan affärsverksamhet i trakten. Tomaterna växer med lokal österbottnisk värme.

– Vi värmer upp våra växthus med flis som vi köper här i byn. Vi bytte ut värmesystemet med eldningsolja till flis och torv 2008. Att använda flis till uppvärmning är enkelt och ger en ren värme. Vi ville också befrämja förnybar energi och lokalt arbete med våra uppvärmningslösningar, förklarar Smith.

Friska tomater med biologisk bekämpning

Det är viktigt för paret Smith att veta från början till slut hur tomaterna har odlats. Växtsjukdomar och skadegörare bekämpas biologiskt i växthusen. I bekämpningen används bl.a. Encarsia-insekter som ser till att tomaterna växer utan störningar. Pollineringen i växthusen sköts av humlor.

– Odlingen av inhemska tomater är helt transparent, rättvist och rent. Det finns ingenting som vi skulle vilja dölja i odlingsprocessen och därför vet konsumenterna också vad de får, ponerar Smith.

Att odla tomater kräver noggrant arbete. I växthusen utför man kontinuerligt t.ex. vattenanalyser för att ta reda på exakt hur mycket bevattning och gödsel tomaterna behöver i de olika tillväxtstadierna

– Vi vet precis hur varje tomat som odlats hos oss har växt, och vi kan föra denna information vidare till våra kunder, berättar Smith.