Kuvassa on tomaattihuone.

Energiankäyttö kasvihuoneissa

Kasvihuonetuotantoon, kuten alkutuotantoon yleensäkin, liittyy merkittäviä ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. Kasvihuoneviljelyssä pyritään aina tuotantopanosten mahdollisimman tehokkaaseen ja tarkkaan hyödyntämiseen, oli kyse sitten lämmöstä, valosta, ravinteista tai vedestä. Viljelytekniikka ja viljelijöiden osaaminen ovat Suomessa maailman huippua. Kehityksen ansiosta satoa saadaan enemmän samalta pinta-alalta kuin vuosikymmen sitten.

Kotimaisen kasvihuonetuotannon ympäristövaikutuksia on selvitetty useissa tutkimuksissa. Kasvihuonetuotannon suurimmat ympäristövaikutukset, lähinnä ilmastovaikutukset, syntyvät energiankäytöstä.

Energiankäyttö

Kasvihuoneissa käytetään lämmitysenergiaa ja sähköä valotukseen ja muuhun automatiikkaan.

Lämmitysenergiaa tarvitaan erityisesti ympärivuotisessa tuotannossa, mutta myös kausituotannossa. Lämmitysenergia tuotetaan tavallisimmin kasvihuoneiden yhteydessä olevissa lämpölaitoksissa.

Polttoaineena lämmitykseen käytetään eniten polttohaketta, palaturvetta ja kaukolämpöä. Öljyn käyttö on kasvihuonealalla romahtanut. Aikajaksolla 2004–2017 öljyn käyttöä energian lähteenä on vähennetty 85 prosenttia.

Sähkö on kasvihuoneissa eniten käytetty energiamuoto. Eniten sähköenergiaa käytetään valotukseen ympärivuotisessa kasvihuoneviljelyssä.

Kasvihuoneyrittäjät nostavat energian käytön vähentämisen yhdeksi tärkeimmistä lähitulevaisuuden toimenpiteistä.  Energian käytön vähentäminen ja siirtyminen vihreään sähköön on tärkeää kannattavuuden ja ympäristön kannalta.

Sähkö

Kasvihuoneyrityksissä sähköä käytetään valotuksen lisäksi esimerkiksi lämmöntuotannon ja kylmälaitteiden käytössä. Sähkön kulutus on viime vuodet ollut hienoisessa nousussa, sillä vihannesten talviviljelyala on noussut ja kasvihuoneissa käytetään enemmän valotustehoa. Kasvihuoneyritykset käyttivät sähköä edellisenä tilastointivuonna 2017 yhteensä 599 gigawattituntia. Tässä on kasvua vuoteen 2014 verrattuna 10 prosenttia. Käytetystä sähköstä suuri osa on uusiutuvaa.

Kasvihuonevihannesviljelijät investoivat tällä hetkellä aktiivisesti LED-valaisimiin, jotka kuluttavat vähemmän sähköä kuin tällä hetkellä yleisimmin käytössä olevat suurpainenatrium-valaisimet (HPS). Kasvuhuoneissa, kuten kerrosviljelmillä ledit ovat ylivoimaisesti käytetyin valotusmuoto. Kasvihuoneviljelyssä yleistyy erityisesti hybridimalli, jossa käytetään yhdessä HPS ja LED-valaisimia. On arvioitu, että LED-valaisimien yleistyminen tulee vähentämään kasvihuoneyritysten sähkön kulutusta.

Enemmän satoa, vähemmän energiaa

Kasvihuoneviljelytekniikka on Suomessa maailman huippua. Viljelytekniikan kehittymisen ansiosta samalta pinta-alalta saadaan enemmän satoa. Talviviljelypinta-alan kasvaminen on omalta osaltaan vaikuttanut keskisadon nousuun.

Suomalainen kasvihuoneviljely ylitti vuonna 2020 ylittäneet ensimmäisinä maailmassa kasvihuonekurkun sadan kilon keskisadon vuodessa. Keskisato oli noin 102 kiloa kurkkuja yhdeltä kasvihuoneneliömetriltä yhden vuoden aikana.