Kuvassa on tomaattihuone.

Energiankäyttö kasvihuoneissa

Viljelytekniikka ja viljelijöiden osaaminen ovat Suomessa maailman huippua. Kehityksen ansiosta satoa saadaan enemmän samalta pinta-alalta kuin vuosikymmen sitten. Kasvihuoneviljelyssä pyritään aina tuotantopanosten mahdollisimman tehokkaaseen ja tarkkaan hyödyntämiseen, oli kyse sitten lämmöstä, valosta, ravinteista tai vedestä.

Kotimaisen kasvihuonetuotannon ympäristövaikutuksia on selvitetty useissa tutkimuksissa. Kokonaishiilijalanjälki on laskenut vertailuvälillä 2004-2021 peräti 60 prosenttia. Kasvihuonetuotannon ympäristövaikutukset syntyvät pääosin viljelyn energiankäytöstä.

Energiankäyttö

Kasvihuoneissa käytetään lämmitysenergiaa ja sähköä valotukseen ja muuhun automatiikkaan.

Lämmitysenergiaa tarvitaan erityisesti ympärivuotisessa tuotannossa, mutta myös kausituotannossa. Lämmitysenergia tuotetaan tavallisimmin kasvihuoneiden yhteydessä olevissa lämpölaitoksissa.

Uusiutuvien energianlähteiden osuus lämmityksessä on jatkuvasti nousussa: vuonna 2021 se oli kokonaisuudessaan 56 prosenttia.. Öljyn käyttö on kasvihuonealalla romahtanut. Aikajaksolla 2004–2021 öljyn käyttöä energian lähteenä on vähennetty 87 prosenttia.

Sähkö on kasvihuoneissa eniten käytetty energiamuoto. Eniten sähköenergiaa käytetään valotukseen ympärivuotisessa kasvihuoneviljelyssä. Vihreän sähkön käyttö valotuksessa on jatkuvasti lisääntyvä trendi.

Kasvihuoneyrittäjät nostavat energian käytön vähentämisen yhdeksi tärkeimmistä lähitulevaisuuden toimenpiteistä.  Energian käytön vähentäminen ja siirtyminen vihreään sähköön on tärkeää kannattavuuden ja ympäristön kannalta.

Sähkö

Kasvihuoneyrityksissä sähköä käytetään valotuksen lisäksi esimerkiksi lämmöntuotannon ja kylmälaitteiden käytössä. Sähkön käyttö lisääntynyt 2004-2021 välisenä aikana 84 prosenttia 100 gigawattitunnista 620 gigawattituntiin. Nousua selittää öljyn käytön korvaaminen sähköenergialla, etenkin ympärivuotisessa viljelyssä. Käytetystä sähköstä suuri osa on uusiutuvaa.

Kasvihuonevihannesviljelijät investoivat tällä hetkellä aktiivisesti LED-valaisimiin, jotka kuluttavat vähemmän sähköä kuin tällä hetkellä yleisimmin käytössä olevat suurpainenatrium-valaisimet (HPS). Kasvuhuoneissa, kuten kerrosviljelmillä ledit ovat ylivoimaisesti käytetyin valotusmuoto. Kasvihuoneviljelyssä yleistyy erityisesti hybridimalli, jossa käytetään yhdessä HPS ja LED-valaisimia. On arvioitu, että LED-valaisimien yleistyminen tulee vähentämään kasvihuoneyritysten sähkön kulutusta.

Enemmän satoa, vähemmän energiaa

Kasvihuoneviljelytekniikka on Suomessa maailman huippua. Viljelytekniikan kehittymisen ansiosta samalta pinta-alalta saadaan enemmän satoa. Talviviljelypinta-alan kasvaminen on omalta osaltaan vaikuttanut keskisadon nousuun.

Suomalainen kasvihuoneviljely ylitti vuonna 2020 ensimmäisenä maailmassa kasvihuonekurkun sadan kilon keskisadon vuodessa. Keskisato oli noin 102 kiloa kurkkuja yhdeltä kasvihuoneneliömetriltä yhden vuoden aikana. Viljelytekniikan virittäminen huippuunsa onkin tehnyt sen, että Suomessa on maailman korkeimmat kasvihuonekurkun keskisadot sekä korkeimmat huippusadot.