Turvalliset ja terveelliset tuotteet

Suomalaiset puutarhatuotteet sekä elintarvikkeet ovat maailman puhtaimpia ja turvallisimpia.

Kasvihuoneviljelijät noudattavat lainsäädäntöä ja viranomaisten määrittämiä ehtoja kaikessa toiminnassaan. Lisäksi useat puutarhayritykset kuuluvat jonkin laatujärjestelmän piiriin, jossa arvioidaan tuotantoa tiettyjen tuoteturvallisuuteenkin liittyen kriteerien osalta. Toimintaa ohjaa myös tahto tuottaa laadukkaita vihanneksia ja kukkia suomalaisille kuluttajille.

Kasvinsuojeluainejäämät

Suomalaiset kasvihuonevihannekset ovat puhtaita ja turvallisia. Integroitu kasvinsuojelu, jossa yhdistetään ennaltaehkäisy ja biologiset kasvinsuojelumenetelmät tuholaisten ja tautien torjunnassa, on kasvihuoneissa arkipäivää. Suomen ilmasto ja kylmät talvet auttavat omalta osaltaan hallitsemaan kasvintuhoojia, etenkin kausiviljelyssä, kun kasvihuoneet pidetään tyhjillään ja kylmänä talven ajan. Valveutuneet kasvihuoneviljelijät käyttävät kasvinsuojeluaineita vain tarpeeseen. Lainsäädäntö edellyttää kaikilta kasvinsuojeluaineita ammatissaan käyttävien suorittamaan säännöllisesti kasvinsuojelututkinnon. Suomalaisissa kasvihuoneissa kasvinsuojeluaineiden käyttö on kestävää.

Suomalaisten kasvihuonevihannesten kasvinsuojeluainejäämiä seurataan vuosittain riskiperusteisesti. Valvonnasta vastaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Vuosien 2010–2016 aikana kasvinsuojeluainejäämiä tutkittiin Tullilaboratoriossa yhteensä 202 kotimaisesta kasvihuonevihannesnäytteestä (kurkku, tomaatti, salaatit, yrtit ja paprika). Määräystenvastaisia näytteitä ei löytynyt ollenkaan. Täysin jäämättömiä näytteistä oli 78 prosenttia. Eli vain viidenneksestä näytteistä löytyi kasvinsuojeluainejäämiä, jotka nekin alittivat Euroopan unionin asettamat enimmäispitoisuusrajat.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSA:n kokoaman raportin mukaan Suomi on yksi niistä maista, joissa tuotetaan maailman puhtainta ruokaa.

Nitraatti

Kasvinsuojeluainejäämien lisäksi valvova viranomainen seuraa kasvihuonevihanneksista muita haitta-aineiksi luokiteltuja aineita riskiperusteisesti. Näistä tärkein on vihreisiin lehtivihanneksiin luontaisesti kertyvä nitraatti. Euroopan komissio on asetuksellaan määritellyt lehtisalaatille, jäävuorisalaatille, pinaatille ja rukolalle nitraatin enimmäispitoisuusrajat, joita noudatetaan myös Suomessa. Viljelijöiden itsensä rahoittaman ja Kauppapuutarhaliiton toteuttaman, vuodesta 2013 jatkuneen säännöllisen nitraattiseurannan mukaan kotimaiset kasvihuonesalaattien nitraattipitoisuudet pysyvät komission asettamissa rajoissa. Tämä on todettu myös elintarvikeviranomaisen valvonnassa.

Vaikka Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran mukaan kasvisten hyvien ominaisuuksien ja ravitsemuksellisen hyödyn katsotaan ylittävän nitraatin mahdollisesti aiheuttamat haitat, suomalaiset kasvihuoneviljelijät ovat tarttuneet haasteeseen tosissaan. Tavoitteena on laskea kotimaisten kasvihuonesalaattien ja muiden lehtivihannesten nitraattipitoisuuksia.

Tuoteturvallisuus

Kasvihuonetuotteet ovat matalan riskin elintarvikkeita. Sadonkorjuussa ja pakkauksessa noudatetaan tarkkaa hygieniaa. Viljelyssä käytetään puhtaita vesilähteitä, joiden laatua seurataan säännöllisesti.

Kurkkujen, tomaattien sekä erilaisten salaattien ja yrttien matka kuluttajan ruokapöytään on lyhyt. Tuotteet pysyvät tuoreina ja turvallisina. Jokainen kasvihuoneessa viljelty vihannes tai kukka on jäljitettävissä kuluttajilta puutarhalle.