Kasvihuonetuotteiden ilmastovaikutukset

Kasvihuoneala selvitti ensimmäisenä toimialana Suomessa keskeisten kasvihuonetuotteiden hiilijalanjäljen. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuksessa tehtiin vuonna 2013 ilmastovaikutuslaskenta viidelle kasvihuonetuotteelle. Tutkimus uusittiin kasvihuonevihannesten osalta vuonna 2021, löydät uusimmat luvut täältä!

Tutkimusen mukaan koko toimialan yhteenlaskettu ilmastovaikutus oli vuonna 2017 216 000 tonnia CO2 -ekv. Vuonna 2004 vastaava luku oli 495 000 tonnia. Ilmastovaikutus laski yhteensä 56 %, josta lämmön osuus oli 63 % ja sähkön osuus 30 %. Vuonna 2017 kasvihuonealan osuus Suomen kokonaispäästöistä oli 0,5 %.

Tutkimuksen pohjalta kasvihuoneviljelijöille kehitettiin myös laskuri, jonka avulla viljelijät voivat selvittää oman tuotantotapansa hiilijalanjäljen ja ilmastovaikutuksen. Laskuri on tarpeellinen, sillä ilmastovaikutukset vaihtelevat yritysten välillä. Laskuri on päivitetty vuonna 2018.

Kasvihuonetuotteiden ilmastovaikutukset

Kasvihuonetuotteiden ilmastovaikutuslaskennassa huomioitiin kasvihuonekaasuista hiilidioksidi, metaani ja dityppioksidi. Kasvihuonetuotannon suurin ilmastopäästölähde on energiantuotanto. Ilmastovaikutukset vaihtelevat yritysten välillä merkittävästi. Alla on esitetty keskimääräiset ilmastopäästöt eri kasvihuonevihanneksille.

Kotimaisten kasvihuonevihannesten hiilijalanjälkiä:

• klassikkotomaatti, 1 kg, 2,6 kg CO2 -ekv.

• kurkku, 1 kg, 2,0 kg CO2 -ekv.

• ruukkusalaatti, 2,7 kg CO2 -ekv.

Veden käyttö

Vesivarojen suojelu ja hyvä hallinta ovat globaalisti yksi tärkeimmistä haasteista nyt ja tulevaisuudessa. Suomen vesivarat ovat runsaat, joskin paikallisella tasolla talousvedestä voi olla ajoittain niukkuutta. Suomi on vesivarojen hallinnan mallimaa.

Vesijalanjälki on vedenkulutuksen mittari, joka ottaa huomioon käyttämiemme tuotteiden ja palveluiden koko elinkaaren aikaisen kokonaisvedenkulutuksen ja vaikutuksen veden laatuun, vesistöjen tilaan ja muihin vedenkäyttäjiin.

Kotimaisten kasvihuonevihannesten

vesijalanjäljet tuotettua kiloa kohti:

• kurkku 19,4 l/kg

• tomaatti 34,7 l/kg

• salaatti 36 l/kg

• espanjalainen tomaatti 3165 l/kg

Luvut perustuvat Luonnonvarakeskuksen laskelmiin.

Suomen kokonaisvesijalanjäljestä suurin osa, 82 prosenttia, muodostuu maataloustuotteiden tuotannosta ja kulutuksesta. Ulkomaisten maataloustuotteiden osuus tästä on 42 prosenttia. Kotimaisen kasvihuoneviljelyn vedenkulutus kohdistuu kotimaisiin vesivaroihin.