Kuvassa on tomaattihuone

Kotimaista tomaattia kasvatetaan läpi vuoden

Tomaatin vuodenkierto käynnistyy, kun taimet istutetaan kasvihuoneeseen keväällä tai kesällä. Kasvihuoneviljelyssä tomaatti on verrattain pitkä-ikäinen kasvi. Tomaattikasvusto voi olla vuoden ikäinen, kun se tulee tiensä päähän. Tässä ajassa kasvit saavuttavat jopa yli kymmenen metrin pituuden.

Tomaatin kasvihuoneviljely jakautuu Suomessa selvästi kahteen leiriin, kausiviljelyyn ja ympärivuotiseen viljelyyn. Kausiviljely aloitetaan keväällä ja lopetetaan loppusyksystä päi-
vien pimentyessä. Ympärivuotinen viljely aloitetaan usein loppukesällä elokuussa ja tuotanto jatkuu tauot­ta seuraavaan kesään, kunnes kasvusto uusitaan. Viljely talvella edellyttää keinovalojen käyttöä.

Suurin osa kasvihuoneviljelijöistä hankkii tomaatin taimet istutusvalmiina taimikasvatukseen erikoistuneilta kasvihuoneilta. Taustalla on useita syitä: olemassa oleva tila halutaan käyttää tehokkaasti ja taimikasvatus vie aikaa ja tilaa. Lisäksi taimikasvatukseen erikoistuneissa yrityksissä tuotanto on tasalaatuista ja puhdasta.

Siemenet kylvetään yleisimmin kivivillakuutioihin, joissa taimet kasvavat siemenestä istutusvalmiiksi 7–8 viikossa. Tässä vaiheessa taimissa on ensimmäisen kukkatertun kukat auki ja ne toimitetaan viljelijälle. Viljelijän ensimmäinen tehtävä on istuttaa taimet yleensä kivivilla- tai turvelevyyn. Kourallinen viljelijöitä kasvattaa taimia suoraan maapohjassa tai muussa kasvualustassa, kuten kasvusäkissä.

Tomaatti on melko hidas kasvi: kun taimi on istutettu kasvihuoneeseen, ensimmäistä satoa päästään poimimaan noin 6–8 viikon päästä. Siemenestä satoon voi siis kulua useita kuukausia. Luonnonvaloviljelyssä eli kausiviljelyssä taimet istutetaan kasvihuoneisiin helmikuun aikana, jolloin sadonkorjuu alkaa huhti-toukokuussa. Ympärivuotisessa tuotannossa uusi istutus tehdään usein elokuussa. Istutus pyritään kuitenkin porrastamaan niin, että kaikilla viljelijöillä ei ole samaan aikaan viljelytaukoa.

Kuvassa on tomaatin kasvusto, joka on tuettu tukilangoilla.

Alaslaskutemenetelmässä taimet tuetaan esimerkiksi tukinarulla.

Taimien istutus osuu ympärivuotisessa viljelyssä nimenomaan kesään, koska valotuskustannukset ovat talvella kalliita ja tomaatin taimet kasvavat hitaasti satovaiheeseen. Viljelijä pyrkii ajoittamaan taimikasvatusvaiheen niin, että luonnonvaloa on tarpeeksi. Kallis keinovalotus halutaan kohdistaa satoa ja tuloja tuottavaan kasvustoon.

Syksyn edetessä ympärivuotisen viljelyn kasvusto alkaa tuottaa satoa ja tästä eteenpäin tomaatteja muodostuu ja kypsyy melko tasaiseen tahtiin, jos mitään yllättävää ei tapahdu. Kausituotanto hiipuu pikkuhiljaa pois lokakuusta alkaen ja viimeisetkin kausitomaatit myydään joulukuuhun mennessä. Tästä eteenpäin noin huhtikuun puoleen väliin tuotanto on kokonaan ympärivuotista.

Tomaatteja kasvatetaan Suomessa niin sanotulla alaslaskumenetelmällä. Taimet tuetaan tukinaruun kiertämällä tai tukiklipseillä. Latvojen kasvettua haluttuun korkeuteen niitä aletaan laskea alaspäin ja siirtää eteenpäin, jolloin varsi kiertää viljelypetiä eikä latvan korkeus muutu. Myös kasvavia terttuja pitää välillä tukea, jotta ne eivät rikkoonnu painon alla. Kaikki pintavioitukset ovat erityisen alttiita kasvitaudeille.

Säännöllisiin hoitotoimenpiteisiin kuuluvat muun muassa lehtien ja varkaiden poisto. Hoitotöiden ohessa kasvustoa ja sen kuntoa tarkkaillaan jatkuvasti, jotta mahdollisiin ongelmatilanteisiin voidaan tarttua aikaisessa vaiheessa. Erilaisilta tuholaisilta ja taudeilta ei voi välttyä täysin.

Tomaatin kasvua ja sadonmuodostusta pyritään ohjaamaan ja optimoimaan olosuhteita sekä kastelua ja lannoitusta muokkaamalla. Muutosten täytyy olla hillittyjä. Tomaattikasvustoa voi verrata suuren rahtilaivan ohjaamiseen: vasteet ovat hitaita ja pieleen mennyttä kurssia on hyvin vaikea korjata.

Kuvassa on tomaatteja, jotka kasvavat turvelevyssä.

Kasvihuoneessa tomaatti kasvaa varsin pienessä levyssä.

Eräs tärkeimmistä tomaatin hoitotoimenpiteistä on ulkoistettu kimalaisille. Satoa tuottaakseen tomaatti tarvitsee pölytystä ja tätä varten kasvihuoneeseen sijoitetaan sopivin välimatkoin kimalaispesiä. Ajoittain kimalaiset eivät selviä tehtävästä, jolloin pölytys joudutaan varmistamaan täristämällä kasvustoja kahdesta kolmeen kertaa viikossa.

Tomaatteja kerätään kasvihuoneissa noin kolme kertaa viikossa. Tämän jälkeen tomaatit lajitellaan, pakataan ja toimitetaan kauppoihin. Optimaalisissa olosuhteissa ja oikealla lajikkeella sato voi olla jopa sata kiloa neliöltä vuodessa, eli miljoona kiloa hehtaarilta.

Kun viljelykausi alkaa lähennellä loppuaan, kasvusto latvotaan. Tämä tapahtuu noin seitsemästä kahdeksaan viikkoa ennen kasvuston lopullista purkua: kausiviljelyssä kesän lopussa ja ympärivuotisessa viljelyssä loppukeväällä. Latvonta edistää jäljellä olevien terttujen kypsymistä keskittämällä kaiken energian hedelmiin.

Kun loputkin tomaatit on poimittu, kasvusto kerätään pois ja hävitetään asianmukaisesti esimerkiksi kompostoimalla. Tyhjä kasvihuone puhdistetaan ja desinfioidaan ennen seuraavaa kasvustoa ja sykli on taas valmis alkamaan alusta.

Kirjoittanut: Lassi Remes

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Puutarha&kauppa -lehden numerossa 4/2022. Tomaatti on vuoden 2022 vuoden vihannes. 
Puutarha&kauppa on puutarha-alan uutis- ja ammattilehti. Lehden kustantaja on Kauppapuutarhaliitto ry.  Liitto ylläpitää ja koordinoi Puhtaasti kotimainen -sivua ja sen kanavia.

 

Lue lisää tomaatista: